aktualizováno: 01.05.2018 22:45:33 

SDH Slavičín JPO2

SLAVIČÍNSKÝ PLAMÍNEK 2018

Propozice hasičské soutěže mladých hasičů (SDH Slavičín, 12.5.2018)

         PROPOZICE „SLAVIČÍNSKÝ PLAMÍNEK“  

Soutěž se uskuteční 12.5.2018 v areálu ARMYPARKU ve Slavičíně. Sraz účastníků v 8.30 hodin v areálu ARMYPARKU, začátek soutěže v 9.00 hodin. Soutěží desetičlenná družstva (minimální počet soutěžících v družstvu je 7), družstva mladších jsou ve věku 6-12 let, do družstev starších se mohou zařadit soutěžící ve věku 12 až 16 let. Pokud v družstvu mladších bude minimálně jeden člen starší, řadí se toto družstvo do kategorie starších.

Každý soutěžící bude mít s sebou platnou průkazku SDH.

Pro SDH XV. Okrsku je možnost přihlásit i hasiče nejmladší – „přípravku“ (Pro „přípravku“ platí jen disciplíny 1 a 4)

Účast v soutěži je potřeba potvrdit písemně na sdhslavicin@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 10.5.2018. Akceptováno bude i přihlášení pomocí SMS na čísle 775 987 805. Uveďte prosím, zda je družstvo starší, nebo mladší (případně přípravka) a počet členů v družstvu. (Nutné, aby každý soutěžící dostal nějakou tu sladkou odměnu).  Přijetí přihlášky Vám bude zpětně potvrzeno. Startovní pořadí družstev bude losováno před začátkem soutěže.

Bližší informace a dotazy na tel. čísle +420 775 987 805

 

Soutěžní disciplíny a hodnocení:

1)      Požární útok (účastní se maximálně 7 členů družstva) pravidla dle směrnic pro hru PLAMEN. Podle počtu přihlášených družstev a časového průběhu určí pořadatel, jestli bude jeden, nebo dva pokusy. Soutěž musí být ukončena do 13.00 hodin.

Hodnocení:  Za nejlepší dosažený čas nezískává družstvo žádný trestný bod. Za každé další místo je vždy 15 trestných bodů. To znamená, že za druhé místo je 15 trestných bodů, třetí místo 30 trestných bodů atd. V případě dvou pokusů se započítá čas lepšího pokusu.

2)      Štafeta požárních dvojic  (účastní se maximálně 10 členů družstva)  pravidla dle směrnic pro hru PLAMEN. Každé družstvo může postavit dvě štafety, ale žádný člen družstva nesmí soutěžit v obou štafetách. Toto se netýká velitele, který může být pro obě štafety stejný. Pro hodnocení se počítá lepší bodový výsledek.                                                                                                                                    

Hodnocení: Za nejlepší dosažený čas nezískává družstvo žádný trestný bod. Za každé další místo je vždy 10 trestných bodů. To znamená, že za druhé místo je 10 trestných bodů, třetí místo 20 trestných bodů atd. Dalších 5 trestných bodů je za každou chybu, která je ve směrnicích pro hru PLAMEN. Pokud je pokus neplatný (viz. směrnice hry Plamen), získá družstvo o 10 trestných bodů více, než poslední umístněné družstvo s platným pokusem.

3)      Střelba ze vzduchovky: (účastní se 6 členů družstva)  pravidla dle směrnic pro hru PLAMEN.   

Hodnocení: za každý nesestřelený špalíček je jeden trestný bod.

4)      Určování topografických značek: (účastní se 5 členů družstva)  pravidla dle směrnic pro hru PLAMEN.                                                                                                   

Hodnocení: Za každou nesprávně určenou značku získá družstvo 5 trestných bodů.

5)      Uzlování: (účastní se 5 členů družstva)   Každý člen si vylosuje jeden z těchto uzlů:  ZKRACOVAČKA; TESAŘSKÝ; PLOCHÁ SPOJKA; LODNÍ; ÚVAZ NA PROUDNICI.                                                                        

 Hodnocení:  Za každý nesprávně zavázaný uzel získává družstvo 5 trestných bodů.     

6)      Překonání překážky po vodorovném laně: (účastní se 5 členů družstva) Každý člen družstva překoná ručkováním, nebo jiným libovolným způsobem na laně bezpečně zavěšeném mezi  dvěma stromy vzdálenost 3 metry kategorie mladších a 4 metry kategorie starších (tuto vzdálenost musí překonat ruce závodníka). Pomoc při výskoku na lano je dovolena jen členy družstva, u kategorie mladších  je povolena i pomoc rozhodčího.                                                                                                                 

Hodnocení: Za nesplnění, nedokončení, nebo dotyk země získává družstvo 10 trestných bodů za každého člena družstva.

Soutěž se koná za každého počasí

Akce se koná za podpory města Slavičín

Vítězí družstvo s nejnižším počtem trestných bodů.

Případné dotazy směřujte na sdhslavicin@seznam.cz, nebo tel. 775 987 805

 

Na Vaši účast se těší SDH Slavičín

TOPlist

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek